Aktuality

 

Letíte pryč a nemáte čas si připravit auto na zimu?  Zaparkujte na GO parkingu -

 

  zóna GO servis a my se o to postaráme. Využijte akci, kterou jsme pro Vás připravili.

 

 

 

 PŘEHODÍME KOLA od 499 Kč   PŘEZUJEME GUMY od 999 Kč   USKLADNÍME GUMY 499 Kč

 

MYTÍ a ČIŠTĚNÍ VOZU během Vaší cesty

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Cestujeme s dětmi

V případě, že nezletilé dítě cestuje v doprovodu jiné osoby, než je rodič nebo zákonný zástupce, doporučujeme ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda mimo platného cestovního dokladu nebude vyžadován také písemný souhlas rodičů (zákonného zástupce) s cestou dítěte do zahraničí.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cestovní doklady

Z České republiky lze vycestovat pouze s platným cestovním dokladem. V případě cesty do zemí Evropské unie a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska, Albánské republiky, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatské republiky,  Makedonské republiky a Srbské republiky lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz. (Kosovská republika rovněž uznává platný občanský průkaz  jako cestovní doklad opravňující ke vstupu do země, avšak pouze občanský průkaz se strojově čitelnou zónou a biometrickými údaji, který ČR zatím  nevydává.  Proto musí občané ČR k cestě do Kosova použít platný cestovní pas.)

Občanský průkaz je však chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro děti v něm zapsané. Od 1. ledna 2012 mohou i děti mladší 15 let do uvedených států cestovat též na vlastní občanský průkaz, o který mohou rodiče dítěte požádat.

aktualizace 27.8.2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

rádi bych Vás informovali, že na základě rozhodnutí tuniské vlády bude od 1.10.2014 v Tunisku (a na Djerbě) zavedena odletová taxa vy výši 30 TND.

Tuto je povinen uhradit každý zahraniční návštěvník bez rozdílu věku a to přímo na letišti před odletem z Tuniska.


 

 

 


 

Rádi bychom vás informovali, že s platností od 22. 3. 2014 byla Česká republika zařazena do zvýhodněného vízového režimu Spojené arabské emiráty ( S.A.E. )

zvaného „visa on arrival“. Držiteli cestovního pasu České republiky je při vstupu do země zdarma uděleno do dokladu vízové

razítko opravňující k pobytu v délce 30 dnů. Podmínkou pro udělení „visa on arrival“ je cestovní doklad s minimální platností 6 měsíců od data vstupu.

 


 

 FKSP  příspevěk

Naše cestovní agentura Guneš umožňuje platbu vašeho pobytu Vašim zaměstnavatelem - fakturace zaměstnavateli - čerpání FKSP apod. Na základě vašeho přání zajistíme fakturaci vámi vybraného pobytu vašemu zaměstnavateli a proplacení z fondů FKSP nebo jiných fondů zaměstnavatele podle účetních a právních předpisů.

 

Co to jeFKSP

FKSP je Fond kulturních a sociálních potřeb, tento fond zřizují ti zaměstnavatelé, kteří jsou organizační složkou státu (například ministerstva), státní příspěvkovou organizací nebo příspěvkovou organizací zřízenou územními samosprávnými celky. Pravidla, podle kterých tito zaměstnavatelé FKSP vytvářejí, a základní rámec pro výdaje z tohoto fondu upravuje vyhláška ministerstva financí č. 114/2002 Sb., v platném znění. O použití peněz z tohoto fondu spolurozhoduje odborová organizace, pokud u zaměstnavatele působí. Soukromí zaměstnavatelé často k obdobným účelům vytvářejí takzvaný sociální fond.

Zaměstnanec nemá na poskytnutí příspěvku z FKSP žádný právní nárok, nemůže si ho tedy vynucovat; nicméně i v případě FKSP by měla platit zásada rovnosti mezi zaměstnanci, tedy že by pro zaměstnance na obdobných pracovních pozicích měla platit stejná pravidla. Zaměstnavatel do FKSP přispívá ročně dvěma procenty z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů.

Fond v podstatě slouží k poskytování příspěvků, které jsou zaměstnanci vnímány jako takzvané benefity. Jedním z nejběžnějších je poskytování příspěvku na stravování, a to buď formou závodní jídelny, na jejíž provoz zaměstnavatel přispívá, a zaměstnanci tak mají levnější stravu, nebo v podobě takzvaných stravenek - tedy poukázek na odběr jídla, na jejichž pořízení zaměstnavatel určitou výší přispívá.

Dalším z velice častých benefitů bývá příspěvek na rekreaci zaměstnance a jeho rodinných příslušníků, a to buď v zařízení ve vlastnictví zaměstnavatele, nebo i jinde. Z fondu lze poskytnout příspěvek i na tuzemský či zahraniční zájezd.

Zaměstnavatel může dále zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům přispívat na vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a poskytovat jim příspěvky na penzijní připojištění či soukromé životní pojištění. Z fondu lze hradit také nákup vitaminových prostředků pro zaměstnance, lze z něj přispět na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a žloutence.   Zaměstnavatel může prostředky z fondu rovněž využít ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, na pracovní oděvy a obuv nad rámec povinného vybavení. Z fondu může být zaměstnanci poskytnuta půjčka na pořízení bydlení či koupi bytového zařízení. Firma také může z fondu hradit věcné nebo peněžní dary pro zaměstnance, například při příležitosti odchodu do důchodu.

zdroj: idnes.cz 


 

Zpřísnění podmínek přepravy cestujicích s cizí státní příslušností na letech Travel Servis / Smartwings !

Letecká společnost Travel Servis/Smart Wing podnikla následující opatření:

S platností od 1.12.2013:

Každý cestující, u kterého cestovní doklady v době odletu z ČR neumožní jeho návrat zpět do ČR, bude na odbavovací přepážce identifikován. Následně bude upozorněn na tuto skutečnost a nebude přijat k přepravě, dokud písemně nepotvrdí, že v době návratu do ČR bude splňovat vstupní požadavky do ČR. Pokud tak neučiní bude vyhoštěn a musí uhradit veškeré náklady s tím spojené včetně pokuty uložené přepravci orgány ČR.

S platností od 1.1.2014:

Dojde k úpravě Přepravních podmínek Travel Service. Cestující, u něhož cestovní doklady již v době odletu z ČR do zemí mimo-Schengen neumožní jeho návrat, nebude přijat k přepravě již na cestě z ČR do země mimo-Schengen..

Thomas Cook neručí za případné změny vstupních podmínek do destinace. Doporučujeme kontaktovat velvyslanectví dané země před odletem do destinace a ověřit si potřebné informace o vízové situaci a potřebných dokladech.